บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

มารู้จักอำเภอกันเถอะอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

Time:2012-05-11 12:59 hits:hits

อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

มารู้จักอำเภอกันเถอะ

 

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  เมืองขุนแผน แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
คำขวัญอำเภอ  สะพานไม้ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ มรดกทุ่งใหญ่ ไทย กระเหรี่ยง รามัญ สารพันธรรมชาติ อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  0-3459-5094
 หมายเลขโทรสาร  0-3459-5120
เว็บไซต์อำเภอ    
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอสังขละบุรี  เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม  เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา และผืนป่าอันอุดม  เมืองที่มีความงามหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ไทย ลาว พม่า  อำเภอสังขละบุรี  เดิมเรียกว่า “สังเคลียะ” ซึ่งเป็นภาษาพม่า และ “สังคละ” เป็นภาษาเรียกของชนพื้นเมืองเดิม มีความหมายว่า การผสมผสานคละเคล้าของคนต่างชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ ตามประวัติศาสตร์อำเภอสังขละบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า  เนื่องด้วยอำเภอมีที่ตั้งอยู่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตแดนประเทศพม่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นทหารฝ่ายพม่ามักยกทัพเข้ามาโจมตีเพื่อรุกรานประเทศไทย ฝ่ายพม่าจะใช้เส้นทางผ่านเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ของอำเภอ  จึงเกิดประวัติศาสตร์มากมาย ในปี พ.ศ. 2438  ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ชื่อ "อำเภอวังกะ" ต่อมาได้ยุบอำเภอวังกะเป็นกิ่งอำเภออีกหลายครั้ง จนปี พ.ศ. 2482  มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอสังขละบุรี และยกฐานะเป็นอำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่        24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2508   
2.เนื้อที่/พื้นที่ 3,500 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและมีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าที่อื่น 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......3.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....20.... แห่ง 4.อบต........3 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์
ค้าขาย
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง
ประมง
 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  โทร.  0-3459-5034
ธนาคารออมสิน
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา    โทร.0-34595027 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ป่าไม้
อัญมณี (พลอย,หยก)
แร่ธาตุ
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 38,761  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 20,448  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 18,313 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 45 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  8203
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-3459-5130
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา
พริกกระเหรี่ยง
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำซองกาเรีย
แม่น้ำรันตี
แม่น้ำบิคลี่
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานเย็บผ้าโหล  ที่ตั้ง  ม.2  ต.หนองลู  อ.สังขละ
โรงงานกระจก  ที่ตั้ง  ม. 1  ต.หนองลู  อ.สังขละ
 
   
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/09/2009
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: