บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

เทศกาลสำคัญของอำเภออำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

Time:2012-06-13 12:48 hits:hits

อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศกาลสำคัญของอำเภอ

 

 ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.

สถานที่

แห่ตะขาบ

ต.พิมพา อำเภอบางปะกง  จังหวัด ฉะเชิงเทรา   

วันที่/เวลา: 13 -14 เมษายน ของทุกปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :    

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: